Wrishmin Mangal började jobba så fort han kunde när han kom till Sverige 1996. Har man tagit sig till ett nytt land har man en skyldighet att försörja sig och sin familj.